Ventilatie

We leven heden ten dage in een wereld waarin we zuinig om moeten gaan met onze bronnen van energie, en vervuiling en lawaai buiten willen sluiten, waarin ramen gesloten blijven en kieren worden dichtgestopt. Ventileren is noodzaak

Dit heeft grote gevolgen voor het binnenklimaat in onze huizen. Heel terecht worden dan ook de hoogste eisen gesteld aan woningventilatie, niet alleen van overheidswege in de Energie Prestatie Normering, maar ook door de eindgebruiker. Bij gebalanceerde ventilatie wordt evenveel verse buitenlucht toegevoerd naar bijvoorbeeld woon- en slaapkamers als er vervuilde binnenlucht wordt afgevoerd uit onder andere keuken, badkamer en toilet. Hierbij wordt de warmte uit de afgevoerde vervuilde binnenlucht overgedragen op de toegevoerde verse buitenlucht. Dit leidt tot omvangrijke energiebesparingen, wat weer bijdraagt aan het zo belangrijke natuurlijke evenwicht op onze aarde.

Voor de eindgebruiker is een behaaglijk klimaat in de woning van groot belang.
Door de steeds hogere graad van isolatie is het binnenklimaat van woningen er niet beter op geworden.
Steeds meer mensen klagen over vocht in de woning. Tegelijkertijd is ook het aantal carapatiënten fors toegenomen. BalansventilatieVoor goede ventilatie is een energiezuinig ventilatiesysteem met een hoge comfortwaarde gewenst.
Op deze weergave ziet u een systeem van balansventilatie in een woning. Schaafstra & van de Wetering hebben ervaring in het aanleggen van ventilatie-systemen. Click op informatie voor een informatie-aanvraag of mail met info@lekkage-service.nl